Wereldwinkel Leiden

voor eerlijke handel!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief

captcha 

Wie is online

We hebben 34 gasten en geen leden online

Boeddha

Wie is Boeddha?
Strikt genomen is een boeddha iemand die op eigen kracht compleet en volledig verlicht is, en zijn of haar kennis deelt met anderen zodat die ook verlicht kunnen worden. Breder genomen is elke volledig verlichte persoon – iemand met een allesomvattend inzicht – een boeddha. Boeddha’s staan symbool voor waarden als rust, openheid, neutraliteit, wijsheid en evenwicht.

De eerste boeddha
Afgaande op de boeddhistische overlevering leefde de eerste boeddha van circa 450 tot circa 370 voor Christus, in wat tegenwoordig Nepal is. Moderne geleerden suggereren ook circa 480-400 voor Christus. Deze Boeddha zou 80 jaar oud zijn geworden.
De Tripitaka (een collectie van de vroegste geschriften van het boeddhisme) geeft geen complete biografie van Boeddha. Wel staan her en der in de Tripitaka korte teksten die iets vertellen over zijn leven. Pas in de eerste of tweede eeuw werd de Buddhacarita (Handelingen van Boeddha) geschreven, door de monnik Ashvagosa.

Een goddelijke zoon
Koningin Maya, van het volk der Sakhya's, was zwanger. Wijze mannen bezochten haar en vertelden haar dat ze een goddelijke zoon
zou baren. Deze zoon zou of een groot heerser worden of een groot geestelijk leraar, een asceet. Maya stierf een week na de geboorte van haar zoon, Siddhartha Gautama. Haar echtgenoot, koning Suddhodhana, was vastbesloten dat zijn zoon hem ooit zou opvolgen, en geen asceet zou worden. Daarom voedde hij Siddhartha op in de beschermde omgeving van het koninklijk paleis, en zag hij erop toe dat de jonge prins niet met de buitenwereld in contact kwam. Siddhartha leidde zodoende weliswaar een leven van luxe en plezier, maar hij was niet gelukkig.

Lijden
Siddhartha trouwde met zijn nicht en werd vader van een zoon. Op een dag verliet hij het paleis om een tochtje te maken. Tijdens dat uitstapje zag Siddhartha vier mannen: een oude man, een zieke man, een dode man en een asceet die zelf niets bezat maar leefde van voedsel en geld dat hem geschonken werd. Niettemin zag deze man er gelukkig uit. Siddhartha zag plotseling in dat niets in het leven bestendig is en besloot het voorbeeld van de asceet te volgen. Hij vertrok diezelfde avond nog uit het paleis, om verlossing uit het lijden en de kringloop van het bestaan te vinden.

alt
Verlichting
Siddhartha sloot zich aan bij vijf asceten die zich in de wildernis hadden afgezonderd. Ze volgden een strenge ascese
, in de hoop zo verlossing uit het lijden te bereiken. Siddhartha volgde hun voorbeeld en gaf zich over aan de extreemste vormen van ascese. Zes jaar later, toen hij bijna doodging van de honger, zag Siddhartha in dat dit niet de juiste manier was om de verlossing te bereiken. Hij trok daarom verder en nam voedsel aan om weer op krachten te komen. Hij herinnerde zich hoe hij als kind in een hoge staat van verlichting was geraakt toen hij een keer naar het ploegen van zijn vader had zitten kijken.
Toen hij weer op krachten was besloot Siddhartha onder een boom te mediteren en er niet onder vandaan te komen voordat hij de verlossing had bereikt. Op de negenenveertigste dag kreeg hij inzicht in zijn vorige levens en zekerheid over de oorzaken van het lijden van de mens en hoe dat lijden kan worden weggenomen. Hierdoor was hij een ontwaakte mens, een boeddha.
De rest van zijn leven trok Boeddha door India, onderwijzend wat hij had geleerd. Zijn eerste volgelingen waren de vijf asceten bij wie hij zich had aangesloten. Ook zijn familie nam zijn leer aan, zijn tante werd de eerste boeddhistische non.
Op tachtigjarige leeftijd wist Boeddha dat hij zou sterven. Ook zou hij niet opnieuw worden geboren, zelfs niet in de hemel, omdat hij nu verlicht was en voor altijd in het Nirwana opging. Toen men hem vroeg wie hem moest opvolgen vertelde Boeddha dat er geen opvolger moest komen, maar dat zijn lessen bewaard moesten blijven.

Copyright © Wereldwinkel Leiden. Alle rechten voorbehouden.

KVK nr. 28065784  BTW nr. 4169062B01